Připravujeme pro Vás...

Chystané tituly Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na které se již brzy můžete těšit.

Peter Demeter: LÁSKA K PŘEHNANÉMU. Fenomén camp v českém kulturně-historickém kontextu  

  • Monografie stopuje vývoj campu od Ludvíka XIV. do současnosti a mapuje jeho projevy v širším kulturně-historickém kontextu se zvláštním zřetelem k českému prostředí.

 

Erik De Clercq: Biochemistry

  • Anglicky psaný úvod do biochemie z pera předního světového odborníka. 

 

Jürgen Eder: Politika a literatura ve 20. století

  • Soubor esejů o pronikání diskursů politiky a kultury ve 20. století.

 

Roger Scruton: Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left

  • Překlad polemické knihy anglického filosofa s myšlením tzv. „Nové levice“.

 

Vladimír Boublík: Predestinace sv. Pavel a sv. Augustin

  • Překlad v italštině psané disertační práce předního československého exilového teologa.
Již vyšlo