Nedávno vyšlo...

Přehled nejnovějších titulů Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Konstantin: Cesta k moci

Stanislav Doležal

Konstantin: Cesta k moci je kniha o politických dějinách římské říše doby Konstantinovy, ale také doby tetrarchie a obecně třetího století. Sleduje Konstantinovu politickou kariéru od dramatických okolností, za kterých se stal císařem (306), až po masakr jeho příbuzných, ke kterému došlo krátce po jeho smrti (337).  

Více o knize se dočtete zde.

 

JAK SE DĚLÁ VĚDA na Filozofické fakultě JU

Petr A. Bílek Martin Dvořák Pavel Král (eds.) a kol.

V roce 2019 uspořádala Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích cyklus dvanácti přednášek pro veřejnost, jejichž smyslem bylo představit vědní obory, které fakulta pěstuje. Z náplně těchto přednášek posléze vznikla kniha, o níž si právě čtete. Ta nejenže poutavou formou zprostředkovává odborné poznatky a zvyklosti oborů, jež řadíme mezi humanitní vědy, ale také představuje jejich základní pilíře a odpovídá na otázky, k čemu tyto vědy slouží a co obnáší jejich studium.

Více o knize se dočtete zde.

 

A Pocket Guide to Frogs of Lowland Forests

Chris N. Dahl Stephen J. Richards

Anglický atlas žab s podtitulem around Kau, Morox, Ohu, and Wanang Villages of Madang Province, Papua New Guinea.

Více o knize se dočtete zde.

 

Adverbios de foco en la perspectiva contrastiva (checo/español)

Miroslava Aurová

Španělská monografie se zaměřuje na aktualizační částice, jejich sémantiku a syntax v češtině a ve španělštině.  

Více o knize se dočtete zde.

 
Již vyšlo