JAK SE DĚLÁ VĚDA

na Filozofické fakultě JU

Header One
Header Two
Header Three
Header Four
 

PETR A. BÍLEKMARTIN DVOŘÁK – PAVEL KRÁL (eds.) a kol.

Jak se dělá věda na FF JU
 

ROK VYDÁNÍ: 2020

 

Vazba pevná

187 stran

1. vydání

ISBN: 978-80-7394-823-8

 

 

Stáhnout knihu v PDF

 

 
V roce 2019 uspořádala Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích cyklus dvanácti přednášek pro veřejnost, jejichž smyslem bylo představit vědní obory, které fakulta pěstuje. Z náplně těchto přednášek posléze vznikla kniha, o níž si právě čtete. Ta nejenže poutavou formou zprostředkovává odborné poznatky a zvyklosti oborů, jež řadíme mezi humanitní vědy, ale také představuje jejich základní pilíře a odpovídá na otázky, k čemu tyto vědy slouží a co obnáší jejich studium.
 
Tato publikace vznikla za podpory Evropských strukturálních fondů, konkrétně v rámci projektu Rozvoj JU – Kapacity pro VaV, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání řešeného na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 
 
Žádné recenze
Již vyšlo