Societas

Edice Societas je tvořena monografiemi z široce pojaté oblasti humanitních věd.

Tituly abecedně

Header One
Header Two
Header Three
Header Four
 

Pošetilci, šarlatáni a buřiči

Roger Scruton (přel. Ladislav Nagy)

Překlad polemické knihy Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left anglického filosofa s myšlením tzv. „Nové levice“

 

Politika a literatura ve 20. století

Jürgen Eder (přel. Tomáš Dimter)

Soubor esejů o pronikání diskursů politiky a kultury ve 20. století

 

Predestinace sv. Pavel a sv. Augustin

Vladimír Boublík (přel. Jan Lachman)

Překlad v italštině psané disertační práce předního československého exilového teologa

 

Přidaná hondota exilu

Joanna Czaplińska

Úvahy o české exilové literatuře po roce 1968


 
 

Zbožnost, účelnost, reprezentace

Michal ŠroněkKateřina HorníčkováJan Ivanega

Zařizování kostelů na schwarzenberských panstvích
v 17. a 18. století

Již vyšlo