Theoria

Edice Theoria se zaměřuje především na oblast literární teorie.

Tituly abecedně

Header One
Header Two
Header Three
Header Four
 

Adverbios de foco en la perspectiva contrastiva (checo/español)

Miroslava Aurová

Španělská monografie zaměřená na aktualizační částice, jejich sémantiku a syntax v češtině a španělštině

 

Experimentální dramatika

Stanislav Suda

Fenomén dialogického jednání v experimentální dramatické situaci i mimo ni

 

Il suppletivismo verbale romanzo in diacronia

Fabio Ripamonti

Lingvistická monografie publikovaná v italském jazyce

 

In memoriam

Ladislav Nagy

Dějiny a paměť v současné britské próze


 
 

S. K. ŠAUMJAN: Sémiotické pojetí gramatiky

Martin Janečka

Lingvistická monografie věnovaná odkazu ruského lingvisty S. K. Šaumjana

 

Srovnání aktuálního členění v češtině a španělštině: textově-lingvistický přístup

Miroslava Aurová

Odlišnosti, tendence a preference slovosledných řešení v obou jazycích

Již vyšlo