CHRIS N. DAHL

Header One
Header Two
 
Dahl Chris N.
 

Chris Nazipa Dahl je studentem doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (tématem jeho disertační práce je Cross continental assemblages of seed- and fruit-feeding insects in tropical rainforests: ecological and phylogenetic comparisons). Současně působí na Biologickém centru AV ČR a je členem početného mezinárodního týmu odborníků, jenž naléhavě apeluje na provedení urgentní, koordinované, mezinárodní a multidisciplinární akce, která by zajistila přípravu Nové Guineje na příchod chytridiomykózy, choroby obojživelníků, která se objevila v roce 1998. Je zřejmě jen otázkou času, kdy devastující infekce na ostrov dorazí. Taková opatření by měla zamezit nebo přinejmenším zpomalit šíření chytridiomykózy na Nové Guineji a do co největší míry omezit její negativní dopady na místní populace obojživelníků. Vědci mají v tento okamžik unikátní příležitost vytvořit nezbytnou infrastrukturu, která by navíc mohla být prospěšná i pro sledování šíření a diagnostiku dalších infekcí, ať už v rámci veterinární, či lidské medicíny.

Zdroj (fotografie): zoo.prf.jcu.cz. Zdroj (text): přírodověda.cz.

Header One
Header Two
Header Three
Header Four
 

Knihy autora

A Pocket Guide to Frogs

Již vyšlo