MARTIN DVOŘÁK

Header One
Header Two
 
Dvořák Martin
 

Martin Dvořák (* 1989) vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obory český jazyk a anglický jazyk. V roce 2020 ukončil doktorské studium na Filozofické fakultě téže univerzity v oboru teorie a dějiny novější české literatury obhajobou disertační práce „Metafora v díle Vladimíra Holana“. Zabývá se českou literaturou 1. poloviny 20. století, literární teorií a editologií. Svoji diplomovou práci „Korespondence Vladimíra Holana“ přetavil do rozšířeného, knižního vydání nazvaného Umlkám do čekání (2019). V rámci literární teorie se zaobírá problematikou figurativního vyjadřování v literárním díle, inspirován anglosaskou analytickou filozofií a teoriemi jazyka. V současnosti působí na FF JU jako vědecký pracovník při Centru pro výzkum novější české literatury a literární teorie, vyučuje interpretační semináře k české literatuře první poloviny 20. století a příležitostně přednáší v rámci kurzu Kapitoly ze světové literatury.

Header One
Header Two
Header Three
Header Four
 

Knihy autora

Jak se dělá věda na FF JU

Již vyšlo