MIROSLAVA AUROVÁ

Header One
Header Two
 
Aurová Miroslava
 

Miroslava Aurová je docentkou a doktorát v oboru obecná lingvistika – typologie vystudovala na Karlově univerzitě pod vedením prof. PhDr. Bohumila Palka, DrSc., a završila jej prací Non nominative structures in Latin and Spanish. Ve svém výzkumu se zabývá španělskou syntaxí a slovosledem. Autorka lingvisticky a didakticky zaměřených studií a článků působí v současné době na Ústavu romanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde vyučuje španělskou lingvistiku.

Header One
Header Two
Header Three
Header Four
 

Knihy autorky

Srovnání aktuálního členění v češtině a španělštině   

Již vyšlo