PAVEL KRÁL

Header One
Header Two
 
Král Pavel
 

Pavel Král (* 1972) vystudoval historii a anglický jazyk na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Doktorské studium v oboru historie úspěšně ukončil roku 2004. V současnosti pracuje jako vědec a pedagog na Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na téže fakultě momentálně působí také jako proděkan pro zahraničí a rozvoj, mezi lety 2007–2011 fakultu řídil z pozice děkana. Mezi četná těžiště jeho odborných zájmů spadají české a středoevropské dějiny raného novověku (zvláště 16. a 17. století), dějiny šlechty, přechodové rituály a symbolická komunikace, historická antropologie. Jako autor či spoluautor je podepsán pod čtyřmi monografiemi, např. Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku (2004) nebo Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty mezi léty 15501650 (2002), široce publikuje v domácích i zahraničních badatelských periodikách, je autorem více než dvou desítek kapitol v kolektivních monografiích, bohatá je též jeho činnost editorská.

Header One
Header Two
Header Three
Header Four
 

Knihy autora

Jak se dělá věda na FF JU

Již vyšlo