PETR A. BÍLEK

Header One
Header Two
 
Bílek Petr A.
 

Petr A. Bílek (* 1962) vystudoval češtinu a angličtinu na FF UK v Praze, od roku 1991 pracoval na katedře české literatury FF UK jako odborný asistent. V letech 1994–1997 a 2000 působil jako hostující profesor na Brown University v Providence v USA. Habilitoval se v roce 2004 a profesorem novější české literatury byl jmenován v roce 2008. V současnosti přednáší teorii a dějiny moderní české literatury na Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze a je ředitelem Ústavu věd o umění a kultuře na FF JU v Českých Budějovicích, kde učí dějiny a teorii populární kultury.

Vydal odborné knihy Hledání jazyka interpretace (k modernímu prozaickému textu; 2003), Models of Representations in Czech Literary History (2010; spolu s Vladimírem Papouškem), Cosmogonia: Alegorické reprezentace "všeho" (2012; spolu s Vladimírem Papouškem) a Naratologie: Strukturální analýza vyprávění (2013; spolu s Tomášem Kubíčkem a Jiřím Hrabalem). Je také autorem knih popularizačních a téměř padesáti studií; kromě literatury se věnuje také populární kultuře a sémantice médií.

Header One
Header Two
Header Three
Header Four
 

Knihy autora

Stopy pragmatismu Vše rozpadá se Československo 1918–1938/2018

Již vyšlo