STEPHEN J. RICHARDS

Header One
Header Two
 
Richards, Stephen J.
 

Stephen J. Richards spolupracuje s nevládními organizacemi po celé Melanésii na mapování biologické rozmanitosti v nepříliš známých regionech a na podpoře vzdělávacích příležitostí pro místní studenty vysokých škol a mladé biology. Jádro jeho výzkumu spočívá v ekologii, ochraně a klasifikaci obojživelníků a této skupiny obratlovců; spolu s klenoty světa hmyzu, vážkami a motýly, zůstávají hlavním předmětem jeho práce. Za posledních 20 let uskutečnil více než 30 velkých projektů mapování biodiverzity na Nové Guineji a v Tichomoří (Papua Nová Guinea, Papua, Západní Papua a Maluku [Indonéská Nová Guinea] a Šalamounovy ostrovy, Laos a Nová Kaledonie). Je čestným výzkumným spolupracovníkem v South Australian Museum v australském Adelaide a Regional Chair for Melanesia speciální vědecké skupiny zaměřené na výzkum obojživelníků při IUCN. Publikoval více než 100 recenzovaných článků o ekologii, ochraně a klasifikaci žab a vážek a je považován za jednoho z předních světových odborníků na melanéskou herpetologii a odonatologii.

Zdroj (fotografie a text): Global Wildlife Conservation.

Header One
Header Two
Header Three
Header Four
 

Knihy autora

A Pocket Guide to Frogs

Již vyšlo