TOMÁŠ MACHULA

Header One
Header Two
 
Machula Tomáš
 

Tomáš Machula po studiu chemie vystudoval teologii a filosofii. Působí na Katedře filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Věnuje se filosofické antropologii a etice a vztahu filosofie a teologie. V oblasti historie filosofie se zaměřuje na středověký a raně novověký aristotelismus, především tomistický směr.

Jeho hlavním předmětem odborného zájmu je dílo Tomáše Akvinského a jeho následovníků. Je autorem nebo spoluautorem řady knih a studií, mimo jiné okolo 20 komentovaných překladů různých děl Tomáše Akvinského (mezi jinými Quaestiones disputatae de anima, Quaestiones disputatae de virtutibus, Compendium theologiae a další). V současnosti pracuje hlavně na moderním překladu Teologické sumy.

Header One
Header Two
Header Three
Header Four
 

Knihy autora

Boží Trojice, víra, rozum a věda Tomáš a jeho sumy

Již vyšlo