Redakční rada

Redakční rada schvaluje roční ediční plán a veškeré knižní projekty, jež jí formou dodatečného návrhu na vydání předkládá ředitel nakladatelství. Má také pravomoc rozhodovat o podobě jednotlivých edičních řad Episteme a o zařazení konkrétních titulů do těchto řad. S Redakční radou komunikuje ředitel, který také svolává její zasedání a připravuje veškeré podklady, které si Redakční rada vyžádá.

Složení redakční rady:

Již vyšlo