Recenzní řízení

O přijetí či nepřijetí rukopisu rozhoduje Redakční rada, která si při plánovaném zařazení rukopisu do Edice Episteme vyžádá recenzní posudky. Recenzní řízení je anonymní a nezávislé. Každý rukopis je postoupen dvěma nestranným recenzentům, jež určuje Redakční rada. Jedna z recenzí musí být vypracována osobou, která není členem akademické obce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V případě zásadní neshody mezi recenzenty si nakladatelství vyhrazuje právo zaslat rukopis ještě třetímu recenzentovi. V případě, že recenzní posudky navrhují úpravy, jež jsou prezentovány jako žádoucí či výrazně doporučené, dohlíží na realizaci těchto úprav rukopisu šéfredaktor. Není-li autor schopen či ochoten tato recenzní doporučení zohlednit, příprava vydání se zastavuje. Nakladatelství si rovněž vyhrazuje právo rukopis odmítnout.

Již vyšlo