Nejčastější dotazy

Čtenáři

Kde si mohu zakoupit knihy Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích?

  • Výhradním distributorem knih Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je knihkupectví Kosmas (knihy je možné zakoupit v kamenných prodejnách nebo on-line na Kosmas.cz). V rámci JU jsou naše knihy k zakoupení v Prodejně skript.

Je možné si tituly Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vypůjčit v nějaké knihovně?


Autoři

Vydává Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pouze knihy vědeckých pracovníků JU?

  • Nakladatelství přijímá rukopisy jak od autorů zaměstnaných na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, tak od autorů externích, pokud odevzdaný rukopis tematicky rozvíjí obory pěstované na JU pedagogicky i vědecko-výzkumně. O přijetí či nepřijetí rukopisu rozhoduje Redakční rada.

Jak vypadá proces vzniku knihy od odevzdání rukopisu po tisk?

  • Hotový rukopis se odevzdává k rukám šéfredaktora Ladislava Nagye. O jeho přijetí či nepřijetí rozhoduje Redakční rada, která si při plánovaném zařazení rukopisu do Edice Episteme vyžádá recenzní posudky. Odevzdaný rukopis je redigován redaktorem. V této fázi nemůže autor provádět žádné úpravy. Pokud je chce učinit, počká s nimi do doby, kdy je mu zredigovaný rukopis vrácen. Následuje sazba. Korekturu vysázeného textu provádí jednak autor, jednak redaktor; sjednocení obou verzí má na starosti redaktor. Po dokončení všech redakčních prací je vytvořena tisková verze, která je odeslána do tiskárny.

Za jak dlouho bude z mého rukopisu hotová kniha?

  • Proces redakčního zpracování je u každého rukopisu specifický – závisí na počtu normostran, množství grafických příloh, ale také na časových možnostech recenzentů, redaktora a potažmo i samotného autora. Nelze obecně stanovit přesnou délku procesu zpracování rukopisu od přijetí po tisk, přibližný termín dokončení titulu je však vždy znám před samotným započetím prvních redakčních prací. Otázky ohledně podrobného časového plánu rád zodpoví šéfredaktor Ladislav Nagy.

Novináři

Poskytuje Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích recenzní výtisky?

  • Ano, odborným i popularizačním periodikům zdarma posíláme recenzní výtisky – podmínkou je následné zaslání recenze ke zveřejnění na webových stránkách nakladatelství (ať už formou odkazu, v případě internetového periodika, či formou skenu, v případě periodika tištěného). Neváhejte nás ohledně recenzního výtisku kontaktovat.

Nenašli jste zde svůj dotaz? Napište nám a my Vám ho rádi zodpovíme.

Již vyšlo