DOI (Digital object identifier)

Nakladatelství Jihočeské univerzity nabízí

 • přidělení DOI neperiodickým materiálům
 • automatické získání informací o DOI přidělených časopisy
 • udržování response stránek linkovaných DOI
 • parsování referencí (odchozích citací) a jejich periodické dohledávání
 • získávání Cited-by (příchozích citací)

DOI lze přidělit

 • článkům přijatým odbornými časopisy univerzity
 • monografiím
 • knižním souborům a sériím
 • jednotlivým kapitolám
 • sborníkům z konferencí
 • příspěvkům ve sbornících
 • kvalifikačním pracím

DOI a systém CrossRef

DOI

DOI (Digital Object Identifier – digitální identifikátor objektu) je jedinečný a trvalý řetězec znaků (písmen a číslic).

Může jím být označen jakýkoliv objekt – fyzický, digitální nebo abstraktní – který je třeba identifikovat, a to primárně v rámci určité komunity nebo pro účely ochrany intelektuálního vlastnictví. Objekty, jimž může být DOI přiřazen, jsou knihy, její kapitoly, sborníky, příspěvky sborníku, články elektronicky publikovaného časopisu, dizertace, normy, technická zprávy apod. Může jít ale i o tabulku, schéma nebo obrázek v článku či knize. DOI je jakousi obdobou čárového kódu používaného pro fyzické komodity.

DOI jsou jedinými široce přijatými trvalými identifikátory pro vědecké práce. Objevují se v tištěných materiálech i na webu (u příslušných objektů, jako odkazy v referencích…).

O systém DOI a jeho rozvoj se stará International DOI Foundation (IDF), která provozuje základní infrastrukturu pro registraci a využití DOI. Poskytuje také licence registračním agenturám, které DOI registrují a nabízejí služby pro jejich využití v určitých oblastech.

Na oblast vědeckého výzkumu a služby pro vydavatele odborné literatury se specializuje registrační agentura CrossRef.

Vlastní DOI se skládá ze dvou částí – prefixu a sufixu – oddělených lomítkem. Prefix přiděluje CrossRef vydavatelům poté, co se stanou členy CrossRef, sufix přiděluje sám vydavatel. Každá kombinace prefixu a sufixu musí být jedinečná – k jednomu objektu smí být přidělen pouze jeden DOI a žádné dva objekty nesmí mít stejný DOI.

CrossRef

CrossRef je oficiální mezinárodní registrační agentura, která poskytuje organizační a technickou infrastrukturu pro registraci a využití DOI v oblasti vědeckého výzkumu.

Nejviditelnějším a nejdůležitějším výsledkem je možnost získání stabilních, trvalých odkazů na elektronicky publikované vědecké práce. Tyto odkazy se objevují především v seznamu referencí vydavatelova dokumentu (nejčastěji vědeckého článku) a směřují na materiál, který je citovaný autorem.

V systému CrossRef je ke každému DOI přiřazena sada základních metadat a URL tzv. „response page“ – webové stránky, kde je uvedena plná bibliografická citace dokumentu, DOI a informace o možnosti přístupu k plnému textu dokumentu. Velmi doporučené je umístit sem také abstrakt. Pokud uživatel klikne na odkaz obsahující DOI (např. v referenci vědeckého článku), pošle jej systém pro směrování DOI na tuto URL. (Systém Actavia tuto stránku automaticky vytváří.)

Takto je jednoznačně identifikován obsah položky a zajištěn trvalý hypertextový odkaz na jeho umístění na internetu (odolný vůči změnám umístění po přestavbách webů, při změně majitele objektu apod.). Vydavatel má zároveň pod kontrolou přístup k plnému textu (může jej zpřístupnit jen autorizovaným uživatelům, zpoplatnit atd.).

Vydavatel má za povinnost přidat odchozí odkazy ke každé referenci dokumentu, která odkazuje na materiál (např. odborný článek nebo kniha) registrovaný v systému CrossRef. Také o to se systém Actavia postará.

CrossRef není databází článků (neuchovává plné texty ani abstrakta) – DOI využívá ke spolehlivému prolinkování např. referencí u vědeckých článků na jejich plné digitální texty (nebo na jejich abstrakta), funguje tedy jako jakási digitální ústředna.

V březnu roku 2014 bylo zapojeno do systému CrossRef více než 4800 spolupracujících institucí (velkých i malých, komerčních i neziskových vydavatelů, nakladatelů, odborných a vědeckých společností apod.), které registrovaly přes 89 milionů DOI.

Stěžejní výhody využití DOI v systému CrossRef

 • Zásadní a nejdůležitější výhodou je získání trvalých odkazů DOI (URL se může změnit, DOI zůstává neměnný) – vydavatelé a další uživatelé CrossRef vytváří spolehlivé, trvalé odkazy v referencích a databázových záznamech.
 • DOI umožňují spolehlivě identifikovat obsah – pokud se uživatel dostane na článek přes DOI, může si být jistý, že se jedná o vydavatelem udržovanou verzi.
 • Jediná smlouva s CrossRef slouží jako smlouva se všemi zúčastněnými stranami, na jejichž materiály je odkazováno, není třeba podepisovat četné dvoustranné dohody s vydavateli odkazovaných článků.
 • Zhodnocení elektronických publikací – čtenáři stále více očekávají, že online materiály obsahují hypertextové odkazy na citované zdroje. Zároveň se zvýší přístupnost a návštěvnost vydavatelova obsahu díky odkazům jiných vydavatelů.
 • Zvýšení atraktivity pro autory – u dokumentů je možné zobrazovat aktuální informace o jejich citovanosti včetně odkazů na materiály, v nichž se tyto citace objevují (služba Cited-by Linking).

Souhrn povinností vydavatelů v rámci CrossRef

 • Přidělovat DOI a odesílat do systému CrossRef metadata ve formátu XML pro všechny dokumenty, jejichž plný text je dostupný online.
 • Přidávat odchozí odkazy DOI (outbound links – pokud jsou dostupné) do seznamu referencí.
 • Všechny CrossRef DOI musí směřovat na platnou cílovou stránku („response page“).
 • Pravidelně kontrolovat své transakce s CrossRef, sledovat upozornění a opravovat nalezené chyby.
 • Dbát na aktualizaci metadat svých DOI, především na URL zdroje.
 • Řešit případné duplicity přidělených DOI. (Systém CrossRef kontroluje, zda stejný DOI není přidělen vícekrát, a eventuálně upozorní na chybu.) Stejně tak je vydavatel zodpovědný za to, aby jednomu objektu nebyl přidělen více než jeden DOI.

DOI a CrossRef na serveru doi.jcu.cz umožňují

 • přidělení jedinečného DOI
 • vytvoření a export metadat na CrossRef
 • analýzu referencí včetně dohledání DOI k referencím a jejich automatického prolinkování na originální zdroj
 • automatické vytvoření tzv. „response page“ – webové stránky s informacemi o dokumentu
 • stahování informací o citovanosti článku (CrossRef cited-by)

Aplikace doi.jcu.cz dokáže automaticky analyzovat reference (citace), dohledat k nim DOI a přidat odkaz na originální zdroj (pokud je uložen v systému CrossRef). Pokročilá analýza referencí je klíčová podmínka pro odeslání plného popisu článku na CrossRef. Úspěšnost parseru referencí se řadí mezi nejlepší světové algoritmy tohoto typu. Systém se také snaží periodicky dohledávat dosud neprolinkované reference.

Univerzita má aktivní tzv. cited-by režim – dovoluje ke všem přiděleným DOI získávat informace o jejich citovanosti společně s odkazy na citující materiály. Data o citovanosti jsou získávána denně přes službu Cited-by Linking agentury CrossRef. Podmínkou je odesílat v metadatech pro CrossRef také seznam referencí článku – jejich zpracování a odeslání na server CrossRef zajišťuje aplikace doi.jcu.cz.

Řada jiných vyhledávacích serverů si dokáže bibliografický popis brát z tzv. Dublin Core hlaviček, které server doi.jcu.cz vkládá do response page každého dokumentu.

Postup při přidělování DOI

1. Požadavek na přidělení DOI

Požadavek na přidělení DOI je třeba zaslat jakožto vyplněný formulář (ke stažení ZDE) na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V případě, že autor, popř. editor požaduje í přidělení DOI, je třeba do NJU dodat současně s rukopisem metadata dle níže uvedených požadavků. Odpovědnou osobou za přidělení DOI a předání metadat do CrossRefu je RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D. (tel.: +420 777 086 182, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

2. Nutná metadata pro přidělení DOI (vše v elektronické podobě)

 • Název publikace (název sborníku, u konferenčního sborníku ještě název konference), autoři, editoři;
 • abstrakt v jazyce publikace a anglicky;
 • reference v dokumentu Word (je-li rukopis dodán do vydavatelství ve tvaru camera ready, je potřeba dodat reference ve Wordu bez formátování, jednotlivé reference je pouze potřeba oddělit „entrem“);
 • termín a místo konání konference (pouze u konference a jejího sborníku);
 • informace, kde lze publikaci zakoupit, případně stáhnout; bude-li dodán celý text ve formátu pdf, může být publikace zavěšena na webu doi.jcu.cz;
 • u sborníků je třeba uvést, zda je žádáno o jedno DOI pro celý sborník, nebo i o podřízené DOI pro jednotlivé příspěvky.

Každá publikace, které bylo přiděleno DOI, má svou response/landing page (stránku obsahující metadata publikace) na adrese doi.jcu.cz.

Jedná-li se o sborník nebo o publikaci složenou z příspěvků od různých autorů, lze přidělit DOI i jednotlivým kapitolám či částem.

3. Složení DOI

 • DOI se skládá ze dvou částí: prefix/sufix
 • Jihočeská univerzita má přidělen prefix 10.32725
 • sufix pro periodika: např. jab.2020.001 (<zkratka časopisu>.<rok vydání>.<číslo článku>), tato struktura umožňuje i prepublikaci "Ahead Of Print"
 • sufix pro neperiodické publikace: <fak>.<xxxxxxxx> (fak – fakulta, x..x – posledních 8 čísel ISBN)
 • sufix pro zapsání jednotlivých kapitol: <fak>.<xxxxxxxx>.<yy> (yy – číslo kapitoly nebo příspěvku ve sborníku)

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel.: +420 723 917 746 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies