Kaštovská Eva

Počet titulů: 1

Eva Kaštovská (* 1976) vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Ochrana životního prostředí. Ve svém studiu pokračovala na Katedře biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a krátce pracovala na Ústavu půdní biologie Biologického centra Akademie věd ČR. Zaměřila se na půdní prostředí – na zkoumání interakcí mezi rostlinami a půdou a na studium mikrobiálních procesů zodpovědných za dekompozici rostlinných vstupů, přeměny uhlíku a dusíku a tvorbu půdní organické hmoty. K tomu využívá nejen klasické chemické a biochemické metody stanovení dostupnosti živin, mikrobiální biomasy a její respirační aktivity, ale také pokročilé spektrofotometrické metody stanovování aktivity enzymů v půdě či značení stabilními izotopy uhlíku a dusíku ke zjištění rychlosti přeměn těchto prvků a jejich distribuce mezi rostlinu, různými půdními mikroorganismy a frakcemi půdní organické hmoty. Po obhájení doktorské a později i habilitační práce pokračuje ve výzkumu, výuce a školení studentů na Přírodovědecké fakultě JU.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel.: +420 723 917 746 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies