Metlička Milan

Počet titulů: 2

Milan Metlička absolvoval studium pravěké archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1998 obhájil bakalářskou práci s názvem Skupina Oberlauterbach v západních Čechách a v roce 2008 na téže univerzitě magisterskou práci Pravěká a raně středověká hradiště v západních Čechách. Od roku 1986 pracuje v Západočeském muzeu v Plzni, od roku 1993 jako vedoucí oddělení prehistorie. V letech 1995–96 byl zaměstnán na Universität des Saarlandes v Saarbrückenu na výzkumném pracovišti „Ekoarchäologie“. Po sedm sezón se účastnil expedic saarlanské univerzity na výzkumu tellu „Merdžumekja“ u Dramy v Bulharsku. Od roku 1996 provádí velkoplošné pravěké záchranné terénní výzkumy především neolitických lokalit v jihozápadních Čechách. V letech 1996–98 byl řešitelem grantu (GA ČR) „Západočeská hradiště – archeologický průzkum a geodetické zaměření pro úkoly památkové péče“, v rámci kterého bylo provedeno zaměření více jak 50 lokalit a provedena terénní dokumentace a soupis nálezů. V letech 1998–2003 byl spoluřešitelem grantu „Hill setllement from the Hallstatt and La Téne periods in West Bohemia“, který byl završen vydáním monografie. Je redaktorem časopisu Archeologie západních Čech vydávaného Západočeským muzeem v Plzni.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel.: +420 723 917 746 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies