Tajovský Karel

Počet titulů: 1

Karel Tajovský (* 1958) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor systematická biologie a ekologie, specializaci entomologie. Od roku 1983 se v Ústavu krajinné ekologie ČSAV začal věnovat ekologii a biologii mnohonožek a suchozemských stejnonožců. Po vzniku Ústavu půdní biologie v roce 1986 (dnes součástí Biologického centra AV ČR) pokračoval ve studiu půdní makrofauny v sekundární sukcesi na opuštěných polích, zabýval se úlohou saprofágních půdních bezobratlých v rozkladných a půdotvorných procesech. Zapojil se do řady monitorovacích a výzkumných projektů v přirozených lesních i lučních ekosystémech. Ekologii půdní fauny zkoumá rovněž v systémech pozměněných lidskou činností, jako jsou výsypky po těžbě surovin a agrocenózy. Podílel se na organizaci řady domácích i mezinárodních konferencí s půdně zoologickou tematikou. Zkušenosti a poznatky uplatňuje ve výuce VŠ studentů (JU České Budějovice, MU Brno, UP Olomouc, UPJŠ Košice).

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel.: +420 723 917 746 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies