Bárta Jiří

Počet titulů: 1

Jiří Bárta se ve svém výzkumu zaměřuje na popis půdních mikroorganismů jak z hlediska jejich diverzity, tak i funkce. Půdní mikrobiální společenstva zahrnují všechny tři domény života (bakterie, archae a eukaryota), z čehož vyplývá, že studium takto komplexního systému je velmi složité a představuje pro vědce nemalou výzvu. V posledních deseti letech se v půdní mikrobiologii stále více uplatňují klasické genetické a molekulárně biologické techniky (PCR, sekvenování atd.). Právě ty umožňují lépe popsat procesy a mikroorganismy za ně zodpovědné v složitém půdním prostředí. V neposlední řadě umožňují studovat i vzájemné interakce mezi organismy. Na tyto nové metody se Jiří Bárta zaměřuje v laboratoři molekulární biologie PřF JU. Jeho současný vědecký zájem je soustředěn na arktické oblasti, které v posledních letech prodělávají zásadní proměnu.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel.: +420 723 917 746 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies