Recenze

Další knihy z edice

Na základě dostupných pramenů, literatury, vzpomínek klíčových aktérů i vlastních poznatků autorů se hlavním cílem předložené knihy, připravené ke 30. výročí založení první univerzity na jihu Čech, stalo souhrnné přiblížení...
Na základě dostupných pramenů, literatury, vzpomínek klíčových aktérů i vlastních poznatků autorů se hlavním cílem předložené knihy, připravené ke 30. výročí založení první univerzity na jihu Čech, stalo souhrnné přiblížení proměn vyššího vzdělávání v Českých Budějovicích, s důrazem na období po roce 1989, resp. 1991. Tomu odpovídá i struktura knihy. Vlastní příběh Jihočeské univerzity uvozuje nezbytný historický exkurz, který v širokém českém i jihočeském kontextu přibližuje nejstarší počátky terciárního vzdělávání na jihu Čech v 19. století i vznik a vývoj prvních fakult v Českých Budějovicích po roce 1948 včetně přelomových událostí roku 1989 a kroků vedoucích ke vzniku Jihočeské univerzity. Hlavní zájem je následně soustředěn na postupné budování a proměny univerzity, jejích fakult i dalších součástí. Pozornost se zde zaměřuje zejména na proměny studijní nabídky, všestranné zlepšování podmínek pro studium i vědeckou činnost, rozvoj odborné a výzkumné práce, úspěšnost v grantových soutěžích i zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce. V neposlední řadě autoři připomínají místo a aktivní roli univerzity v životě krajského města i celého kraje. Jednotlivé texty jsou doprovázeny četnými fotografiemi, další bohatý obrazový a textový materiál dokládající významné momenty v životě školy i její mnohovrstevnaté působení v hostitelském městě i na jihu Čech přináší rozsáhlý oddíl příloh.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel.: +420 723 917 746 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies