Časté dotazy
AUTOŘI

Vydává univerzitní nakladatelství pouze knihy autorů z Jihočeské univerzity?

  • Nakladatelství přijímá rukopisy jak od autorů zaměstnaných na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, tak od autorů externích, pokud odevzdaný rukopis tematicky rozvíjí obory pěstované na Jihočeské univerzitě pedagogicky či vědecko-výzkumně. O přijetí či nepřijetí rukopisu rozhoduje Redakční rada.
Jak vypadá proces vzniku knihy od odevzdání rukopisu po tisk?

  • Hotový rukopis se odevzdává k rukám šéfredaktora Ladislava Nagye. O jeho přijetí či nepřijetí rozhoduje Redakční rada, která si při plánovaném zařazení rukopisu do edice Episteme vyžádá recenzní posudky. Odevzdaný rukopis je redigován redaktorem. V této fázi nemůže autor provádět žádné úpravy. Pokud je chce učinit, počká s nimi do doby, kdy je mu zredigovaný rukopis vrácen. Následuje sazba. Korekturu vysázeného textu provádí jednak autor, jednak redaktor; sjednocení obou verzí má na starosti redaktor. Po dokončení všech redakčních prací je vytvořena tisková verze, která je odeslána do tiskárny. Podrobné informace naleznete zde.
Za jak dlouho bude z mého rukopisu hotová kniha?

  • Proces redakčního zpracování je u každého rukopisu specifický – závisí na počtu normostran, množství grafických příloh, ale také na časových možnostech recenzentů, redaktora a potažmo i samotného autora. Nelze obecně stanovit přesnou délku procesu zpracování rukopisu od přijetí po tisk, přibližný termín dokončení titulu je však vždy znám před samotným započetím prvních redakčních prací. Otázky ohledně podrobného časového plánu rád zodpoví šéfredaktor Ladislav Nagy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel.: +420 723 917 746 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies