Prestižní Cena Josefa Hlávky pro knihu Mokřady

Udělování Cen Josefa Hlávky za odbornou a vědeckou literaturu za rok 2017

V oblasti věd o živé přírodě byla tato cena v letošním roce udělena prof. Haně Čížkové, CSc., Mgr. Libuši Vlasákové, RNDr. Janu Květovi, dr. h. c., a kolektivu autorů za knihu Mokřady. Ekologie, ochrana a udržitelné využívání.

Tato odborná kniha představuje první české původní souhrnné zpracování problematiky mokřadů. Kromě obecné charakteristiky mokřadů zahrnuje popis hlavních typů přímořských i vnitrozemských mokřadů včetně mělkých vod a lesů mokrých stanovišť, přičemž hlavní pozornost je věnovaná mokřadům České republiky. Samostatné kapitoly knihy jsou věnovány funkční a strukturní charakteristice mokřadních ekosystémů a interakcím mezi mokřady a člověkem. Kniha je zdrojem základních informací o ekologii, ochraně, obnově a využívání mokřadů. Odkazuje na více než tisíc původních informačních zdrojů, a tak je možné z ní vycházet i při hlubším poznávání mokřadů. Jedná se o společné dílo třiceti českých odborníků působících v oblastech výzkumu, využívání a ochrany mokřadů.

Kniha, kterou vydala koncem loňského roku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích v edici Episteme, byla zpracována a vydána v rámci projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky, který byl řešen v letech 2015–2017 a byl financován z EEA fondů v programovém období 2010–2014. Projekt, na kterém se kromě Ministerstva životního prostředí ČR podílelo dalších sedm partnerských organizací, byl koordinován na sekci ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí ČR a významně přispěl ke zvýšení znalostí a informovanosti o významu a funkci mokřadů v krajině a naplňování Ramsarské úmluvy o mokřadech Českou republikou.

Cena Josefa Hlávky je udělována společně Nadací Český literární fond a Nadací Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice.

Předání Ceny Josefa Hlávky za rok 2017 se uskutečnilo 25. června 2018 na zámku Lužany u Přeštic za přítomnosti všech oceňovaných a pozvaných hostů, včetně zástupců Velvyslanectví Norského království a Ministerstva životního prostředí ČR.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel.: +420 723 917 746 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies