• Úvod
 • NJU - Nakladatelství Jihočeské univerzity

Připravujeme pro vás...

Fotogalerie:
 • images/NJU/obrazky/fortress-plant.webp,
 • ,
 • ,

Na co se již brzy můžete těšit?


Martina Kočerová: TĚLESNOST. Inspirace pro hledání tělesnosti v postmoderním světě

Kniha představuje výsledky badatelské sondy do vztahu křesťanských církví (Českobratrské církve evangelické, Církve československé husitské, Církve římskokatolické) k tělu a tělesnosti. Základní otázkou, kterou se autorka knihy zabývá, je vztah křesťanských církví k tělu a tělesnosti v době tak bohaté na společensko-kulturně-politické dění, jakým bylo dvacáté století.


Dale Walters: FORTRESS PLANT. How to survive when everything wants to eat you

Monografie seznamuje s dobrodružným světem rostlin, které se naučily bránit se řadě predátorů od bakterií a hub přes drobný hmyz až po velká zvířata. Na českém překladu anglického originálu pracuje Stanislav Mihulka. / NATURA


Kateřina Drsková: Překlady francouzské poezie do češtiny a myšlení o překladu v průběhu 20. a na počátku 21. století

Monografie se zaměřuje na vývoj myšlení o překladu v souvislosti s básnickým překladem z francouzštiny a sleduje, jakým vývojem překlad prošel (ruku v ruce jeho teorie a praxe) v průběhu uplynulého století. / THEORIA


Vladimír Boublík: Predestinace sv. Pavel a sv. Augustin

Překlad průlomové disertační práce v teologii dějin spásy předního československého exilového teologa, jíž na sebe upozornil v teologických kruzích v letech 1961. Na českém překladu italského originálu pracuje Jan Lachman. / SOCIETAS

Scrutonovi Pošetilci mezi knihami roku 2021, vyhlášenými portálem Cevro Arena

Kniha Pošetilci, šarlatáni a buřiči proslulého filozofa Rogera Scrutona patří mezi nejprodávanější tituly Nakladatelství Jihočeské univerzity a nedávno se také objevila na portálu Cevro Arena mezi knihami roku 2021. Překlad této zajímavé publikace vytvořil šéfredaktor nakladatelství Ladislav Nagy. Autor Roger Scruton ve své knize (z roku 2015) navazuje na své starší práce - například na publikaci Myslitelé nové levice (1985), ale také na různé články uveřejněné v osmdesátých letech v Salisbury Review.

 

Slavnostní křest knihy o Karlu Benešovi APOLOGIA PRO VITA MEA

Fotogalerie:
 • images/NJU/obrazky/krest-2.jpeg,
 • images/NJU/obrazky/krest-3.jpeg,
 • images/NJU/obrazky/krest-4.jpeg,
 • images/nakladatelstvi/krest-5.jpeg,
 • images/nakladatelstvi/krest-knihy_5.jpeg,
 • ,
 • ,

Ve středu 28. února 2018 se na Jihočeské univerzitě uskutečnil slavnostní křest knihy APOLOGIA PRO VITA MEA: Omluva mého života o životě a díle předního českého biologa a teologa Karla Beneše, rodáka z jihočeských Prachatic.

Profesor Karel Beneš (1932–2006) se podílel na založení Jihočeské univerzity, působil na Biologické (dnes Přírodovědecké) a Teologické fakultě JU.

Knihu vydalo Nakladatelství Jihočeské univerzity v edici Episteme: Natura. Kromě autobiografické části Apologia pro vita mea, kterou sepsal Karel Beneš, kniha obsahuje také vzpomínky rodiny, studentů, přátel a kolegů. Závěrem jsou přidány také ukázky z vědeckých a teologických prací. „Kniha je jen zdánlivě memoárová, svým obsahem balancující na pomezí odborné publikace a živého svědectví o člověku a době,“ zmiňuje editorka knihy a Benešova první doktorandka Jana Opatrná.

Prvotní myšlenku na knižní vydání Benešova textu inicioval rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula, který byl jeho blízkým kolegou na Teologické fakultě: „S Karlem Benešem jsem měl tu čest spolupracovat v poslední etapě jeho života, kdy z Biologické fakulty přešel na Teologickou fakultu, aby zprostředkoval studentům informace o historii a teorii přírodní vědy. Byl velmi dobrým člověkem a křesťanem, který se vždy snažil ve své práci o poctivost.“

Společně s rektorem Tomášem Machulou a editorkou Janou Opatrnou pokřtil knihu také ředitel Biologického centra Akademie věd ČR Libor Grubhoffer: „Karla Beneše jsem poznal jako ryzího člověka, krystalickou bytost, ve které navždy zůstal šumavský kluk z Prachatic, hluboce věřící s přísnými mravními nároky na sebe i své bližní, s osobitým smyslem pro humor, ale též s bytostnou potřebou brát starosti celého světa na svoji hlavu.“

V průběhu slavnostního křtu promluvili ještě zastupitelka města Prachatice Růžena Štemberková a Benešův kolega, čtyřiaosmdesátiletý uznávaný ekolog Jan Květ.

TaBOOK 2020 s Nakladatelstvím JU

Fotogalerie:
 • images/NJU/obrazky/tabook-2020-1.jpeg, images/NJU/obrazky/tabook-2020-1.jpeg
 • images/NJU/obrazky/tabook-2020-2.jpeg, images/NJU/obrazky/tabook-2020-2.jpeg
 • images/NJU/obrazky/tabook-2020-3.jpeg, images/NJU/obrazky/tabook-2020-3.jpeg
 • images/NJU/obrazky/tabook-2020-4.jpeg, images/NJU/obrazky/tabook-2020-4.jpeg
 • images/NJU/obrazky/tabook-2020.jpg,

9. ročník Festivalu malých nakladatelů Tábor a téma SPLENDID ISOLATION – MOŽNOSTI SAMOTY

9. ročník Festivalu malých nakladatelů Tábor neboli TaBOOK se konal 1.–3. října 2020, a to i navzdory nepříznivým „covidovým“ okolnostem. Letošním tématem bylo SPLENDID ISOLATION – MOŽNOSTI SAMOTY, v Pražské ulici a u Střelnice jsme se ale sami rozhodně necítili. Nakladatelů i návštěvníků přijelo pod širé nebe více než dost, vládla přátelská a sdílná atmosféra a k tomu všemu vyšlo báječné počasí. A tak nakonec, kdo ví, možná se TaBOOK přesune ze Střelnice do Pražské natrvalo.

Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mělo v Táboře svou festivalovou premiéru, která, alespoň máme ten pocit, proběhla úspěšně. Měli jsme radost z každého, kdo se u našeho stanoviště zastavil, zajímal se o knihy našich předních jihočeských oborníků či o historii a fungování nakladatelství, jako třeba básník, překladatel a publicista Petr Borkovec.

Nováčkem na tabookové scéně ale rozhodně není šéfredaktor univerzitního nakladatelství Ladislav Nagy. Letos do programu přispěl hned první večer, 1. října 2020, svým bytovým čtením z druhého dílu série Patricka Melrose, který vyjde v nakladatelství Argo na podzim. V prvním díle se protagonista románu vyrovnává se zneužíváním ze strany sadistického otce a jeho následnou smrtí. V dílu druhém mu srovnatelné trauma připraví duševně a duchovně vyšinutá matka, která ho vydědí. Protagonista zjišťuje, že teprve vyrovnáním se s neblahým dědictvím obou rodičů dokáže najít sám sebe a na prahu středního věku začít konečně žít.

Organizátorům, jejich týmu a všem dobrovolníkům velice děkujeme za skvělou práci, návštěvníkům děkujeme za jejich živý zájem o knihy a psané slovo vůbec a těšíme se zase za rok v Táboře a na jiných knižních festivalech a veletrzích snad i dříve!

A na závěr ještě ukázka z letošního programu...

TABOOK 9
CROSSOVER BOOK FESTIVAL
SPLENDID ISOLATION – MOŽNOSTI SAMOTY

Ex Jugoslávie
Deníky
Komenský &
Opušťená místa
Joseph Mitchell
Vyprávět příběh
Francouzský komiks
...
To nejlepší od malých nakladatelů na stolech i v programu – výstavy současné ilustrace, grafiky a malby – autorská čtení a setkání z očí do očí – plody minulého roku z překladatelských dílen – debaty k tématům – muzika – divadlo – program pro děti – program pro školy na míru.
...
Miroslav Petříček, SdCh, Petra Hůlová, Beatrice Landovská, Dora Kaprálová, Yveta Shanfeldová, Martin Ryšavý, Andrej Bán, Adin Ljuca, Sofia Kordic, Milorad Pejc, František Tichý, Vít Slíva, Mořic Klein, Jean-Luc Fromental, Joëlle Jolivet, Šárka Grauová, Anežka Charvátová, Jiří Pelán, Václav Jamek, Petr Borkovec, Bogdan Trojak, Matija Solce, Antonín Novotný, Hugo Rocci, Lucy Fricke, Stipan Tadic, Saki Matsumoto, Pawel Romanczuk, Marta Dzido, Anna Pego, Oldřich Janota, Hm..., Tomáš Palucha, Sabot, Světlomat, Kalle, Čavalenky a další.

Úvahy a shrnutí myšlenek jazykovědce S. K. Šaumjana

Recenze Lubomíra Hampla z časopisu „Bohemistyka“

„Na knihkupecko-vydavatelském trhu z oblasti široce chápané lingvistiky se objevila nejnovější recenzovaná studie Martina Janečky, která je věnována tvorbě ruského/amerického jazykovědce gruzínského původu, literárního teoretika a estetika Sebastiana Konstantinoviče Šaumjana... Autor této zmíněné monografie (2017) se pokusil o rozbor zejména tří stěžejních Šaumjanových teorií...“

Vyšlo v časopise „Bohemistyka“ 2018, nr 3.

Recenzi si můžete přečíst on-line zde.

Zbožnost, účelnost, reprezentace

Recenze Jana Štiftera z časopisu Barbar!

„Jedinečně dochovanou kolekci obrazových a písemných archivních materiálů z let 1662–1788 představuje publikace ZBOŽNOST, ÚČELNOST, REPREZENTACE. Zaměřuje se na pořizování vnitřního vybavení kostelů na schwarzenberských panstvích, převážně v oblasti jižních Čech. Soubor obsahuje návrhy oltářů, kazatelen i dalších součástí chrámového vybavení...“

Vyšlo v časopise Barbar!, podzimní speciál, 2020/3, s. 76.

Recenzi si můžete přečíst on-line zde.

 • 1
 • 2

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel.: +420 723 917 746 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies